Vinh danh học sinh đạt giải trong kì thi chọn HSG lớp 9 cấp thành phố, cấp tỉnh năm học 2021-2022