Monday, 26/09/2022 - 07:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Lập
Kế hoạch số 1065/KH-GDĐT về việc Tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) tại thành phố Thái Nguyên năm 2022
Văn bản liên quan