Monday, 26/09/2022 - 06:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Lập

TRƯỜNG THCS TÂN LẬP – PHỐI HỢP VỚI LỮ ĐOÀN 210 LAO ĐỘNG VỆ SINH VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH "HỆ THỐNG LƯỚI CHẮN BÓNG" CHÀO MỪNG NGÀY 26/03